Luna Verschraegen

LTG joro 4
Adres Vooraard 10, Minderhout
Gsm-nummer
E-mailadres luna.verschraegen@gmail.com
Aantal jaren in de KSA 10
Aantal jaar leiding 1
Familie in de KSA /
Verjaardag 27 nov
Studie Gezondheidszorg