Boekhouding

 

De boekhouder van onze KSA zorgt voor alle geldzaken, met uitzondering van het lid- en kampgeld. Facturen komen dus bij de boekhouder terecht.

Het rekeningnummer van de boekhouding is: BE70 7333 2825 7225

Momenteel is onze boekhouder Diede Brosens.