Secretariaat

 

Iemand van de leiding doet het secretariaat van onze KSA.

Deze persoon is de contactpersoon van de jeugdbeweging; dat is dus het adres waar je post voor KSA Minderhout naartoe kan sturen. Verder kan je met vragen over verzekeringen/inschrijvingen/ ... ook terecht bij de secretaris.

Het rekeningnummer van het secretariaat is: BE59 7333 2825 7326

Het secretariaat wordt momenteel gedaan door Jonas Aerts.